Itämaisen tanssin opettajakoulutus

HUOM: Masrah ry:n opettajakoulutukseen ei oteta uusia oppilaita tällä hetkellä

 

Itämaisen tanssin opetuksen perusopintokokonaisuus

Suomalaiset itämaisen tanssin yhdistykset Masrah ry. ja Seitsemän Hunnun Tanssi ry. järjestävät opettajakoulutusta jäsenilleen, jotka haluavat kehittää osaamistaan itämaisen tanssin opettamisessa.

Koulutusohjelman tavoitteena on tukea ja opastaa itämaisen tanssin opettajiksi aikovia tai jo opettajina toimivia tarjoamalla mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen niin itse tanssimisen kuin opettajana toimimisen taitojenkin osalta.

 

Koulutusohjelman tavoitteet

Koulutusohjelman perustavoitteena on taata laadukas itämaisen tanssin opetus erilaisissa oppimisympäristöissä koko valtakunnan alueella.

Opetuksessa hyödynnetään mestari–kisälli-mallia, jossa kokeneemmat kouluttajat avustavat kokelaita kehittämään itseään tanssin tekniikassa, pedagogiikassa ja kulttuurin tuntemuksessa. Koulutusohjelmaa toteutetaan pääosin etäopetuksena, jolloin kokelaalta vaaditaan paljon itsereflektointia ja itseohjautuvaa opiskelua.

Yhteisissä koulutustilaisuuksissa 2–3 kertaa vuodessa koulutusohjelman kouluttajat antavat lähiopetusta, palautetta opiskelijan kehittymisestä sekä ottavat vastaan koulutusohjelman osa-alueiden suorituksia. Käytännössä opettajakoulutuksen osioita järjestetään viikonloppuseminaareissa ja osana itämaisen tanssin festivaaleja.

 

Opintojen tavoitteet

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy itämaiseen tanssiin osana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kulttuuriperintöä ja peilaa sitä itämaisen tanssin nykytilaan liikunta- ja taidemuotona
  • hallitsee itämaisen tanssin perustekniikan ja erilaisia menetelmiä sen opettamiseen
  • tunnistaa ja osaa tuottaa yleisimmät arabialaisen musiikin rytmit
  • tuntee, osaa itse tuottaa ja opettaa eri tanssityylien liikekieltä ja niiden kulttuurista taustaa
  • hallitsee tanssijan lihashuollon periaatteet ja osaa soveltaa niitä tanssitunneilla

 

Kenelle?

Perusopintokokonaisuus on tarkoitettu Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n tai Masrah ry:n jäsenille, jotka

  • opettavat itämaista tanssia
  • aikovat opettaa itämaista tanssia
  • haluavat syventää osaamistaan ja asiantuntemustaan tanssiharrastuksessaan

 

Masrah ry:n ja Seitsemän Hunnun Tanssi ry:n yhteinen itämaisen  tanssin opettajakoulutuksen sivusto.